Uvjeti korištenja

Internetski portal prvikvadrat.hr (dalje u tekstu: Prvi Kvadrat), što uključuje i aplikacije za mobilne telefone, u vlasništvu su trgovačkog društva Prvi Kvadrat d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 34, OIB 42149022487

1.

Korisnici Prvog Kvadrata dužni su koristiti portal u skladu sa ovim Uvjetima korištenja i/ili pozitivnim zakonima Republike Hrvatske. Prvi Kvadrat zadržava pravo da iz daljnje uporabe portala isključi onog korisnika koji na bilo koji način krši ove Uvjete korištenja i/ili pozitivne zakone Republike Hrvatske, na bilo koji način ometa rad portala ili na bilo koji način vrijeđa prava drugih korisnika. Prvi Kvadrat, uz isključenje takvog korisnika, može poduzeti odgovarajuće pravne mjere, te zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi.

2.

Prvi Kvadrat, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja i obrađuje izravne i neizravne osobne podatke korisnika sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (“GDPR”), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka i to ograničeno i samo za svrhe opisane u ovim Uvjetima korištenja.

3.

Prvi Kvadrat prikuplja podatke korisnika na osnovu izričite privole korisnika, na osnovu legitimnog interesa i na osnovu zakonskih obaveza. Prvi Kvadrat izravne osobne podatke ne dijeli sa trećim stranama, osim sa tijelima javne vlasti kada ista to zatraže na temelju zakonskog ovlaštenja, te iste čuva unutar Europske Unije. Prvi Kvadrat neizravne osobne podatke može dijeliti sa trećim stranama koje iste mogu na siguran način čuvati izvan Europske unije, samo na osnovu izričite privole korisnika ili na osnovu legitimnog interesa radi sprečavanja prevara i zlouporaba.

4.

Prvi Kvadrat prikupljene osobne podatke pohranjuje na siguran način samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, te se obvezuje postupiti po propisanim procedurama ukoliko se desi slučaj povrede osobnih podataka. Samo ovlašteni radnici Prvog Kvadrata i ugovornih partnerskih tvrtki imaju pristup osobnim podacima korisnika.

5.

Prvi Kvadrat u potpunosti poštuje prava korisnika opisana u Općoj uredbi o zaštiti podataka (“GDPR”), te pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji uređuju zaštitu osobnih podataka, primjerice pravo na povlačenje dane privole, pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje “zaborav”, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor, i ostala ovdje nenavedena prava. Korisnik svoje upite i zahtjeve vezane uz osobne podatke može dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva Radnička cesta 34, Zagreb, Republika Hrvatska, ili putem e-mail adrese team@prvikvadrat.hr.

6.

Prvi Kvadrat koristi tehnologiju Kolačića (engleski “Cookies”) i kako bi, na temelju legitimnog interesa, prikupio neizravne pseudonimizirane osobne podatke korisnika koji služe za personalizaciju postavki pojedinog korisnika i punu tehničku funkcionalnost portala. Prvi Kvadrat koristi usluge servisa (“treće strane”) koji omogućuju analitiku posjeta na portalu, registraciju putem podataka sa društvenih mreža, posluživanje oglasa korisnicima portala na drugim mrežnim mjestima i/ili na društvenim mrežama, marketinške svrhe te drugo ovdje nenavedeno. Spomenuti servisi (“treće strane”) pri svom radu koriste Kolačiće (engleski “Cookies”), te na taj način prikupljaju određene pseudonimizirane neizravne osobne podatke korisnika (geolokacija, vrsta uređaja i slično). Korisnici mogu, promjenom postavki u svom web pregledniku, izbrisati postojeće i/ili odbiti buduće Kolačiće (engleski “Cookies”).

7.

Kao uvjet korištenja dodatnih i naprednih usluga na Prvom Kvadratu, korisnik je obavezan registrirati se na Prvi Kvadrat putem svoje e-mail adrese i osobne lozinke. Osobnu lozinku korisnika Prvi Kvadrat ne prikuplja i ne obrađuje. Prvi Kvadrat će pri procesu registracije zatražiti izričitu privolu korisnika za prikupljanje i obradu e-mail adrese korisnika u svrhu registracije korisnika, u svrhu kontakta korisnika od strane sustava Prvog Kvadrata i u svrhu kontakta korisnika koji je objavio oglas od strane drugog korisnika putem sustava Prvog Kvadrata. Korisnikove e-mail adresa, prikupljene pri registraciji korisnika, je nedostupna drugim korisnicima i općoj javnosti, a sustav Prvog Kvadrata ne prikuplja i ne obrađuje e-mail poruke poslane korisniku na prikupljenu e-mail adresu.

8.

Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, pored registracije na Prvom Kvadratu, prema važećem Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, navesti i sljedeće osobne podatke: a) fizičke osobe: ime i prezime, OIB (ili drugi ID broj za osobe sa prebivalištem izvan RH), puno prebivalište; b) pravne osobe: ime tvrtke, OIB (ili drugi ID broj za osobe sa sjedištem izvan RH), sjedište tvrtke, ime i prezime odgovorne osobe. Tako prikupljene osobne podatke Prvi Kvadrat prikuplja i obrađuje na temelju zakonske obveze, te će navedeni podaci biti korišteni samo ukoliko tijelo javne vlasti zatraži njihovu dostavu radi eventualne sumnje u nezakonite aktivnosti korisnika, te isti neće biti dostupni drugim korisnicima i općoj javnosti. Korisnik može navesti i svoj broj ili brojeve telefona, pri čemu će Prvi Kvadrat, kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika, zatražiti izričitu privolu korisnika za prikupljanje i obradu, kao i za javni prikaz broja ili brojeva telefona korisnika.

9.

Korisnik je obvezan, prilikom objave oglasa, Prvom Kvadratu platiti naknadu za uslugu korištenja portala, na način kako slijedi:

  • Cijena usluge korištenja portala Prvi Kvadrat određuje se službenim Cjenikom i odnosi se na jednokratno plaćanje. Obročno plaćanje nije moguće.
  • Načini plaćanja cijene usluge korištenja portala Prvi Kvadrat su slijedeći:
    • Uplatom internet bankarstvom ili općom uplatnicom na poslovni račun tvrtke Prvi Kvadrat d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 34, OIB 42149022487, IBAN HR0724020061100756678 (Erste & Steimarkische bank d.d.), model: HR00, poziv na broj: ID oglasa;
    • PayPal ukoliko korisnik posjeduje PayPal račun; 

    • Karticama

  • Vrijeme trajanja objavljenog oglasa se određuje službenim Cjenikom, pri čemu korisnik može jednom objavljeni oglas neograničen broj puta deaktivirati i ponovno aktivirati;
  • Reklamacije i prigovore korisnik može uputiti portalu Prvi Kvadrat bez vremenskog ograničenja putem e-mail adrese team@prvikvadrat.hr.

IZJAVA O SIGURNOSTI PLAĆANJA: T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla). Upute za sigurnu internetsku kupovinu potražite ovdje (3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu).

10.

Korisnik koji je objavio oglas može biti kontaktiran od strane drugog zainteresiranog korisnika putem broja ili brojeva telefona ili putem e-mail poruke. Za kontakt korisnika putem e-mail poruke drugi korisnik koristi sustav Prvog Kvadrata, te je pri tome e-mail adresa korisnika koji je objavio oglas nedostupna drugim korisnicima i općoj javnosti, a sustav Prvog Kvadrata ne prikuplja i ne obrađuje tako poslane e-mail poruke i njihov sadržaj, uz napomenu da iste sadržavaju osobne podatke (ime i prezime, broj telefona i e-mail adresu) korisnika koji kontaktira korisnika koji je objavio oglas.

11.

Korisnik je dužan čuvati svoju osobnu lozinku, te ažurirati osobne podatke na svom korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

12.

Prvi Kvadrat prema važećem Zakonu o medijima nije dužan provjeravati istinitost, potpunost, točnost i vjerodostojnost objavljenih oglasa, kao i sigurnost, zakonitost i kvalitetu ponuđenih nekretnina u objavljenim oglasima, te se u potpunosti izuzima od odgovornosti i eventualnog sudjelovanja u sporovima koje se tiču povreda gore navedenih karakteristika objavljenih oglasa i nekretnina u njima.

13.

Sukladno važećem Zakonu o elektroničkim medijima, Prvi Kvadrat nije medij, te je stoga oglašavanje nekretnina bez navođenja energetskog certifikata zgrade – dopušteno. Korisnik koji je objavio oglas je dužan, sukladno važećem Zakonu o gradnji, prilikom prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili leasing nekretnine, za istu pribaviti energetski certifikat.

14.

Sadržaj na Prvom Kvadratu je zaštićen važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na Prvi Kvadrat uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje i druge grafičke prikaze, software, nazive, kao i domene koje pripadaju Prvom Kvadratu. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Uvjetima korištenja, a korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prijepisom, distribuiranjem podataka bez odobrenja, korisnik postupa protivno važećem Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, te podliježete zakonskim sankcijama. Prvi Kvadrat se izuzima od odgovornosti i eventualnog sudjelovanja u sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava korisnika Prvog Kvadrata.

15.

Prvi Kvadrat nastoji održavati sve funkcije portala po najvišim standardima struke, ali se izuzima od odgovornosti za štetu ili propuštenu dobit koju korisnik može imati zbog eventualne nedostupnosti i nefunkcioniranja portala, te zbog nezakonitog korištenja portala od strane trećih osoba.

16.

Prvi Kvadrat zadržava pravo da, bez prethodne najave korisniku, ukloni one oglase koji su protivni ovim Uvjetima korištenja i/ili pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Prvi Kvadrat zadržava pravo da, bez prethodne najave korisniku, izmjeni sustav pozicioniranja oglasa sukladno vlastitim razvojnim i strateškim ciljevima.

17.

Korištenjem portala Prvi Kvadrat, korisnik prihvaća komunikaciju elektronskim putem, uz odricanje Prvog Kvadrata od odgovornosti zbog eventualne štete koji korisnik pretrpi zbog netočne ili tehnički neispravne e-mail adrese korisnika.

18.

Prvi Kvadrat ima pravo mijenjati sadržaj Uvjeta korištenja, bez obveze prethodne najave i bez obveze odobrenja od strane korisnika. Prvi Kvadrat će na primjereni način upoznati korisnike o nastalim promjenama sadržaja Uvjeta korištenja. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na portalu Prvi Kvadrat, uz odricanje od odgovornosti zbog propuštanja korisnika da uoči promjene.

19.

Sve primjedbe korisnika sukladno važećem Zakonu o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta društva Radnička cesta 34, Zagreb, Republika Hrvatska, ili putem e-mail adrese team@prvikvadrat.hr.

20.

Za sve sporove nastale uslijed korištenja portala Prvi Kvadrat stvarno nadležni sud u Zagrebu je isključivo nadležan.